Magnetiseren - Bioresonantie - Massage

 Gigahertz stralingsmeter

In deze tijd hebben we te maken met diverse soorten straling. Namelijk de van oudsher al bekende aardeverstoringen zoals wateraders en breuklijnen. En in toenemende mate de E-SMOG.

Onder E-SMOG wordt verstaan o.a. de straling van diverse huishoudelijke apparaten maar ook het draadloze verkeer zoals draadloze telefoons  thuis (DECT), UMTS masten en telefoons, draadloos netwerk(WIFI) etc. 

Zowel de straling van de aarde als de E-SMOG geeft een extra belasting aan ons menselijk lichaam. Waaruit zich diverse ziektes of ongemakken kunnen ontwikkelen. Met name de blokgolven in b.v. GSM/UMTS straling zijn niet natuurlijk en door de mensen opgewekt waar de mens niet op is berekend. Hierdoor kan de celcommunicatie verstoord raken, met alle gevolgen van dien.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op straling afkomstig van de aarde en de door de mens gecreëerde straling kortom E-SMOG genoemd. Met behulp van diverse meetapparatuur kan worden getest in wat voor mate er sprake is van stralingsbelasting. Indien er sprake is van een te hoge straling wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om deze te verlagen en/of de schadelijke gevolgen hiervan te beperken.
 
Zie voor meer informatie de volgende pdf folder: Huismeting Flyer


© 2021 - Copyrights - Complementair Zorgcentrum Namaste