Straling

Wateraders-WIFi-Ontstoringsproducten

We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen. De straling van apparaten en/of de aarde leidt vaak tot klachten, zoals, prikkelbaarheid, hoofdpijn, stress, neiging tot depressie, slapeloosheid, tot chronische vermoeidheid, geheugenverlies en duizeligheid. En op de lange termijn kan zich eczeem, dementie of kanker ontwikkelen.

Ook aardstraling zoals wateraders en breuklijnen kunnen belastend werken voor mensen. Wateraders zijn ondergrondse rivieren die een groot magnetisch veld in huis kunnen opwekken.

Breuklijnen zijn scheuren in de aardkorst die net als wateraders belastende trillingen opwekken. Vooral op de plaatsen waar je langdurig aanwezig bent zoals in bed vormt dit een belasting voor je lichaam.

Vormen van aardstraling zijn: wateraders, breuklijnen, radioactiviteit, Hartmann- en Curry lijnen.

Wateraders boven de grond

Er zijn zeer veel omstandigheden waardoor mensen overbelast raken, waaronder die van elektromagnetische (puls)velden. Deze stoorvelden houden samen met andere stralingsvelden een groot gezondheidsrisico in voor de mensen en dieren.

De grootte van het risico voor je gezondheid is afhankelijk van de frequentie/pulsamplitude van de verstoring, de tijdsduur van de blootstelling aan de straling en natuurlijk je persoonlijke gezondheidssituatie.

Mogelijke elektromagnetische stralingsbronnen:
TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspanningskabels, GSM 3G-4G-5G-masten, TL-verlichting, satellieten, magnetrons, PC’s en laptops.

3G/4G/5G zendmasten

Het onderzoek richt zich voornamelijk op aardstraling, laagfrequente magnetische/elektrische velden en elektromagnetische straling. Met behulp van meetapparatuur kan de h0eveelheid -en soort straling bepaald worden.

Als eerste wordt de straling van de aarde in kaart gebracht. Dit gebeurd met bioresonantie-apparatuur die de trillingen van de verschillende soorten aardstraling kan detecteren.

Tweede groep van straling die gemeten wordt zijn de laagfrequent elektrische en magnetische velden in huis. Deze straling is afkomstig van diverse huishoudelijke apparaten, 230V-leidingen, hoogspannings-masten etc. Vooral op de plaatsen waar je langdurig aanwezig bent, is het belangrijk dat de gemeten waarden laag zijn. Zoals de eettafel, woonkamer en vooral de slaapkamer.

Het laatste gebied van straling dat onderzocht wordt is zijn de interne en externe elektromagnetische velden. Afkomstig van draadloze telefoons (DECT telefoons), GSM/UMTS 3G/4G/5G zenders, WIFI en andere bronnen.

Wanneer er aardstraling aanwezig is die een belasting vormt en/of er een te hoge elektrische straling is. Kan worden bekeken of de bronnen weggehaald en/of beperkt kunnen worden. Een betere oplossing is om apparatuur te plaatsen die je tegen de straling beschermd. In de hierna volgende tekst staan een aantal oplossingen beschreven.

Gigahertz HF59B EM-veld meter

Om je werkplek, huis of bedrijf goed te beschermen tegen straling zijn de Vita ontstoringsproducten een goede oplossing. Deze zijn door het IGEF uitvoerig op hun beschermende werking getest. De meeste mensen reageren er positief op.

De producten creëren een 0-Punt energie die er op gericht is alle materie in haar oorspronkelijke natuurlijke status te herstellen. Hierdoor vindt bescherming en herstel plaats veroorzaakt door alle vormen van belasting uit het milieu zoals (luchtverontreiniging) en elektromagnetische (puls) velden.

Er wordt uitgemeten of de Archeion C geschikt is om het huis voldoende te ontstoren. Dit geld ook voor de Xenomide die vaak voor grote gebouwen, tuinderijen en veestallen gebruikt wordt.

Archeion C
Voor ruimtes zoals een huis of grote werkplek is de Archeion C een goede keuze. Deze heeft een groot bereik van tientallen meters welke voldoende sterk is voor zo’n ruimte. De Archeon wordt door led-licht versterkt. De meest gebruikte kleur is warm wit.

Xenomide
De Xenomide is wat groter dan de Archeion C. En zijn werking is een stuk krachtiger. Deze wordt dan ook gebruikt voor grote ruimtes zoals koeienstallen en tuinderijen. Maar kan ook in huis gebruikt worden. Het bereik is meer dan 100m. De Xenomide wordt door led-licht aangestuurd. Ook hier zijn verschillende kleuren mogelijk.

Deze apparaten beschermen tegen vormen van elektrostress, geopathogene stoorzones, elektronica in de woning (ook in de auto), luchtverontreiniging, uitlaatgassen (ook in de auto). Daarnaast zorgen ze ervoor dat +ionen (ziekmakend) worden omgezet in -ionen (gezondmakend). En ze bevorderen de algemene gezondheid vanaf celniveau.

De Archeion C en de Xenomide beschermen ook tegen pulserende belastingvormen van UMTS masten, GSM, Dect telefoon en dergelijke.

Prijzen
De ontstoringsproducten kunnen bij mij besteld worden. Hieronder staan de prijzen van het stralingsonderzoek en de ontstoringsproducten.

  • Stralingsonderzoek: €160,-
  • Archeion C: €425,-
  • Xenomide: €1750,-
Archeion C
Xenomide