Magnetiseren - Bioresonantie - Massage

singing bowl 1920px

De werking van klankschalen en instrumenten berust op resonantie. Deze akoestische energie zal de lichaamscellen doen mee resoneren. Iedere klankschaal heeft een eigen, unieke invloed op het lichamelijke, emotionele, mentale of geestelijke vlak. We werken ook met Sjamanendrums en andere instrumenten. Een klanksessie is een belevenis op zich en duurt zo’n 30 min. Een sessie kan individueel, of voor een groep uitgevoerd worden.

Klankschalen kunnen een instrument zijn om transformatie op het gebied van ontspanning of genezing te bewerkstelligen. De eigen identiteit van een klankschaal is afhankelijk van zijn kwalitatieve toon. Dit bepaald het gebied waarbinnen die werkzaam is. Elke klank correspondeert met de natuurlijke resonantie en frequenties van bepaalde lichaamscellen of lichamelijke processen. Andere klanken corresponderen meer met geestelijke frequenties. Sommige klanken kunnen je in een hogere bewustzijnsstaat brengen. Anderen naar een diepere ontspanning.


Klankschalen ontspanningsmassage
Men wordt zich bewust van het weldadige effect van resonantie op lichaam en geest. Klankschalen zijn handgemaakte instrumenten met lang aanhoudende klanken, rijk aan boventoonresonanties en specifieke zwevingen. Of het nu gaat om ontspanning, genezing of zelfontplooiing, een klankschaal heeft invloed op lichaam, emoties en geest. Iedere klankschaal heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen kwaliteit van toon en klankkleur. Klankschalen kunnen ook op het lichaam worden gebruikt. Dan voelt men de resonantie van de schaal in het lichaam. Deze ‘klankmassages’ kunnen de lichamelijke ontspanning bevorderen. Het kan verruiming van lichamelijk contact, tederheid voor het eigen lijf, en de ontvankelijkheid voor ervaringen bevorderen. Naast klankschalen gebruiken we ook andere instrumenten zoals bellen, rammelaars en drums. Wanneer twee verschillende trillingsgolven elkaar ontmoeten vloeien ze in elkaar over en blijft er één klank over, de zogenaamde Aum klank. Deze warme klanken herinneren ons aan onze authentieke natuur namelijk stilte, vrijheid, ontspanning, geborgenheid en vertrouwen. Door te luisteren naar de klank en het ervaren van de trilling van de klankschalen komt er balans tussen lichaam, ziel en geest. Waardoor je als het ware opnieuw gestemd wordt. Een trilling is driedimensionaal, deze vorm wordt zichtbaar in het water. Trilling plant zich in alle richtingen voort. Als de trillingen elkaar ontmoeten gaan ze met elkaar resoneren. De atoomdeeltjes, moleculen en het water in de lichaamscellen komen in een gelijk ritme terecht.

Klankschalen 3De mens als klankbord
Daar waar een persoon een blokkade heeft, mentaal, fysiek of geestelijk, zal de trilling van het lichaam uit balans zijn. Een klank en trilling die geproduceerd wordt tijdens een sessie werkt door tot op celniveau. De mens bestaat voor 70% uit water. Een trilling wordt gemakkelijk geleid door water. Deze trilling verzorgt de afstemming en het weer gelijk maken aan een gezonde trilling. Ieder mens reageert hier anders op.

Zie ook de video op de website van Vimeo: Klankschalen


© 2021 - Copyrights - Complementair Zorgcentrum Namaste