Magnetiseren - Bioresonantie - Massage

 • Inleiding

  bioresonantie
  Je zou bioresonantie kunnen omschrijven als levenstrillingen van alle gemanifesteerde en ongemanifesteerde levensvormen. De oertrilling van bv een molecuul. Resonantie is gebaseerd op de wetenschap dat wanneer je een stemvork C aanslaat in een ruimte en er staat in die ruimte nog een stemvork C dan zal hij mee gaan zingen / trillen / resoneren. Bioresonantie is bij alle lichamelijke, geestelijke en energetische klachten inzetbaar.

  Met de bioresonantie-apparatuur wordt d.m.v. een ontvanger afgestemd op kosmische universele energie. De apparatuur kan men afstemmen tot op 0,01 Hz nauwkeurig. Je kunt het vergelijken met een radio die je afstemt op een frequentie. Daarna gaat het bioresonantie apparaat de frequentie doorgeven via kabels naar een behandelmat en speciale banden om de enkels en de hals. Zo wordt tijdens een behandeling de oorspronkelijke frequentie nagebootst en kan deze frequentie in het wezen van de mens weer worden versterkt, geactiveerd, hersteld.
   
  Bij de bioresonantie-apparatuur van Paul Schmidt, wordt er d.m.v. een antenne afgestemd op een specifieke trilling van de kosmische energie. Met het andere deel van het antennesysteem kan dan iedere gewenste trilling/ frequentie van de kosmische energie tussen 0 en 99 worden overgedragen, afhankelijk van de klacht. Door middel van bioresonantie kunnen niet-meetrillende (niet-resonerende) frequenties of afwijkende resonanties binnen het lichaam weer tot trillen (resoneren, de oorspronkelijke resonantie) worden aangezet. Hierdoor herstelt ook vaak het energiepotentieel van een lichaamsfunctie. De klacht of ziekte waarmee u in de praktijk komt wordt door specifieke apparatuur bij de analyse doorgemeten. Met het resultaat van deze analyse kunnen we de bioresonantie apparatuur zo optimaal mogelijk instellen.
   
  Je zou het zieke lichaam of overbelaste lichaam kunnen zien als een ontstemde piano. Als een of enkele snaren ontstemd zijn, dus niet harmonisch trillen met alle andere snaren, kan een pianostemmer ervoor zorgen dat de betreffende snaren weer de juiste frequentie krijgen. Dit kan hij doen aan de hand van een stemapparaatje dat de juiste toon uitzendt (maar ook a.d.h. van een stemvork of zelfs op basis van zijn verfijnde gehoor kan hij wat voor hem vals klinkt bijstemmen). Het apparaat levert een zeer specifieke trilling (frequentie) en trekt zich niets aan van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt of behandelaar. Er is daarom geen sprake van persoonlijke begrenzing, maar van het opnieuw krachtig laten resoneren en ondersteunen in zijn oorspronkelijke oertrilling. Daardoor kan er geharmoniseerd worden zonder afhankelijk te zijn van de persoonlijke invloeden. Waar je bv bij magnetiseren op vastliep, daar kan dit apparaat iets doorbreken. Verder kun je door bioresonantie heel gericht een orgaan of ander specifiek onderdeel van het lichaam behandelen door activering en stimulatie van de oorspronkelijke oertrillingen. Bij Bioresonantie wordt gewerkt met lichtfrequenties, kleurenfrequenties, magnetische frequenties, geluidsfrequenties, etc kortom alle universele en kosmische energieën kunnen we tot op 0,01 Hz. nauwkeurig nabootsen. Zo kunnen we bv een aura weer helemaal via kleuren of via lichtfrequenties, in balans brengen.
 • Vergelijking

  Vergelijking tussen Magnetiseren en Bioresonantie
  Bij Bioresonantie behandelen we heel specifiek de energiefrequenties waarop de diverse organen, botten, banden, huid en spieren resoneren. Bij magnetiseren wordt de disharmonie/energieblokkade weer in harmonische beweging gebracht. Tijdens het contact tussen de behandelaar en de cliënt is een begrensde maximale polariteit of uitwisseling mogelijk. Je haalt op het niveau van energie-uitwisseling het maximale uit elk contact. Magnetiseren harmoniseert het wezen altijd in z’n totaliteit. De hoeveelheid overgedragen energie die uitgewisseld wordt verdeelt zich altijd over meerdere klachten (indien aanwezig). Heeft men bv 5 klachten dan verdeelt de energie zich over deze 5 klachten. Je kunt bij magnetiseren gemakkelijker energie tekorten of energie overschot beïnvloeden. Met bioresonantie kan er specifiek op 1 klacht (trilling) behandeld worden totdat deze in balans is, en daarna de andere eventuele klachten etc etc.

   

 • Klachten

  Enkele praktijkvoorbeelden 
  • Lage rugpijn en spierpijn in de onderbenen na 1 behandeling verdwenen.
  • Het antistress en het antidepressie programma werkt vaak direct rustgevend bij acute stress/ depressie klachten. 
  • Ontsteking door verschillende huidbacteriën na ongeveer 7 behandelingen genezen.
  • Beschadigde knie na 5 behandelingen veel minder last gekregen, ondanks intensieve belasting (5 x week voetballen). 
  • Verbeterde nierfunctie na 4 behandelingen.
  • Verbetering bij trillen van het ooglid. 
  • Ondersteuning bij chemotherapie en bestraling. Men herstelt eerder en de klachten en bijverschijnselen worden verzacht.
    Dit door het energetische optimaliseren van diverse lichaamsfuncties, zoals immuunsysteem, nieren, lever, huid, etc. 
  • Eczeem neemt aanzienlijk af en losten in sommige gevallen helemaal op. 
  • Slaapproblemen lossen in bijna alle gevallen helemaal op. 
  • Stoppen met roken wordt gemakkelijker. 
  • E-SMOG en geopatische (zoals wateraders) belasting worden met bioresonantie uit het lichaam gehaald. Voor een blijvend resultaat
    is het wel noodzakelijk dat je je eigen woonomgeving   stralingsvrij maakt. Of indien dat niet mogelijk is maatregelen treft om de
    schadelijke gevolgen van straling tegen te gaan.
  • Mensen met de Ziekte Van Lyme een sterke verbetering van de gezondheid of genezing.
  • Bij meerdere mensen met Psoriasis die ze al vele jaren (>10 jaar) hebben is deze genezen.
  • Geen kinderen kunnen krijgen en na verscheidene bioresonantie behandelingen zwanger geraakt.
  • Pijnlijke ontstoken knieën t.g.v. groeispurten bij 13 jarige jongen genezen.
  • Bij verscheidene mensen is het oorsuizen sterk afgenomen of verdwenen.
  • Bacteriële oorontsteking genezen.
 • Uitwerkingen

  Zoals bij ieder harmoniseringproces (herstellen van het lichaam) kunnen er reacties optreden. Dit kunnen zijn: hoofdpijn, stemmingveranderingen, in eerste instantie een toename van de klacht, duizeligheid, loomheid (vooral tijdens de behandeling). Deze klachten zijn van voorbijgaande aard. Het behandelproces zelf wordt meestal als ontspannend ervaren. De mensen vallen ook vaak in slaap.

 


© 2021 - Copyrights - Complementair Zorgcentrum Namaste